Det viser tall fra Landbruksdirektoratet. Økningen kom som følge av jordbruksavtalen som regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for i fjor. Avtalen trådte i kraft 1. januar i år.

— Ikke krevd

Den største veksten fikk en bærprodusent i Ullensaker, opp fra 40.000 i statstilskudd i fjor til 1 million kroner i år. Oversikten fra Landbruksdepartementet viser at en rekke storbønder har fått mangedoblet utbetalingene fra staten, skriver ABC Nyheter.

— Dette er noe jordbrukets organisasjoner ikke har krevd, sier assisterende generalsekretær John Petter Løvstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Surrealistisk

Han mener de største bøndene klarer seg uten skattebetalernes penger, og at oversikten viser hvordan mange småbønder ikke får noe. Løvstad minner om at bøndene samlet fikk et nulloppgjør. Han viser til at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene i fjor på grunn av pengebrukens innretning.

— De største blir finansiert av de mange som får redusert tilskuddene sine. Dette er surrealistisk, sier Løvstad.

Senere i år vil de samme mottakerne av statstilskudd få utbetalt store summer fra en annen støttepott, distriktstilskudd.