«Innvandrerbefolkningen» forsvinner

Statistisk sentralbyrå (SSB) vil ikke lenger bruke begrepet «innvandrerbefolkningen» eller «vestlig og ikke-vestlig» i sine statistikker.