Nesten alle tiåringene har mobiltelefon

Aldri før har så mange tiåringer i Norge hatt egen mobiltelefon.