- Må sjekke alle livbåter

Alle livbåter på norske oljeinstallasjoner må kontrolleres på nytt, mener Petroleumstilsynet.