Antall trafikkulykker øker

Antall trafikkulykker og trafikkskadde har økt dramatisk sammenlignet med 2006, ifølge tall fra politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.