– Mistanken alvorlig nok

Bare mistanken om at det kan ha skjedd en ulovlig overvåking av Statsministerens kontor, får Stortinget til å reagere kraftig.