• GRESS OG HØYHUS: Gressplen på Bryggen, svevende busser og høyhus i sentrum. Slik kan fremtiden se ut, ifølge forskere på CMR. (Illustrasjon hentet fra årsrapporten til Christian Michelsen Research for 2008)

Vil bygge høyhus for miljøet

Høyhus i sentrumsområdet vil kunne redusere klimautslippene i Bergen dramatisk.