Dagbladet: - Løgn om opplagstallene

Klassekampen skrev tirsdag at Dagbladet var nede i et opplag på under 70.000 enkelte dager i fjor. Dagbladet fnyser av tallene og kaller dem løgner og fantasi.