NSB trur lyntog vil bli god butikk

Konsernsjef Einar Enger i NSB meiner høgare fart og kortare reisetid er naudsynt for å møta framtida, Han trur lyntog vil løne seg på Bergensbanen.