Rekordmange fikk asyl i fjor

Vel 4.500 personer fikk oppholdstillatelse i Norge i 2007 etter søknad om asyl, mens 1.350 personer fikk opphold gjennom kvoteflyktningeordningen.