All elektronisk trafikk skal overvakast

Politiet vil om kort tid få tilgang til å kartlegge all elektronisk kommunikasjon. Det betyr ei dramatisk utviding og endring av dagens rettstilstand.