– Regnet med et kort møte ved midnatt

Partene står langt fra hverandre i forhandlingene om ny tjenestepensjon.