Sa nei til billigere bompengesystem

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har blankt avvist forslag fra Vegdirektoratet om mer effektiv innkreving av bompenger.