Nynorsk taper terreng

Det blir stadig færre elevar med nynorsk som hovudmål. Dei vestnorske nynorskfylka er ikkje noko unntak.