Glad for råd fra pasienter

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen bruker aktivt råd og forslag fra pasienter og brukere i arbeidet med å reformere Helse-Norge.