Får refs for økonomirot

Riksrevisjonen om barnevernet: Ukontrollert pengebruk, manglende styring, uklare mål og liten oversikt over resultater.