Fagforbundet varsler tøffe lønnskrav

Fagforbundet vil videreføre og forsterke det gode resultatet i fjorårets tariffoppgjør.