- Ikke interessert i utlandet

Studentene er lite interesserte i internasjonale karrierer. Det gir utslag på språkferdighetene.