Norad vurderer pengestopp

Norad vurderer å stanse pengestøtten til en norsk hjelpeorganisasjon som driver skole i Sudan.