Veronica Orderud doptatt

Trippeldrapsdømte Veronica Orderud har testet positivt på bruk av dopingmidler i Skien fengsel.