Ingen psykisk syke på glattcelle

I Trondheim slipper både rusmisbrukere og psykisk syke å havne på glattcelle fordi det ikke finnes andre tilbud. De får i stedet vindusrom og oppfølging av sosionom.