Miljørapportering skyter fart

Næringslivet vil profilere «grønn» image. Selskapenes miljørapportering skyter i været.