Krekar-saka må til riksadvokaten

Riksadvokaten vil sjølv avgjere om FN si svartelisting av mulla Krekar skal resultere i ny etterforsking mot Krekar.