Kjemper om mors og fars tid

Foreldrenes tidsklemme fører til at barna må forhandle om tiden. Mest konflikter er det der far jobber mer enn fulltid og mor halvtid, viser fersk forskning.