Sjekker om politisjef er lommemannen

Politiet sjekker 500 menn i jakten på lommemannen. Blant dem er en politimann som tidligere har vært etterforsket i flere sedelighetssaker.