Truslene fikk flere til å snu

Statsråd Øystein Djupedals trusler i nestlederstriden i SV fikk en rekke utsendinger til å snu og stemme på Ingrid Fiskaa. Det var likevel ikke nok til å vinne.