Greenpeace: Norge må satse på fornying i IWC

Greenpeace ber Norge ta initiativ til å modernisere Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) for å møte menneskeskapte trusler mot hvalbestanden.