Mangler kontroll over bemanningsfirmaer

Bare i de to Trøndelagsfylkene har det siden 2004 dukket opp minst 20 nye bemanningsfirmaer. Arbeidstilsynet mangler kontroll over bransjen.