Parkeringsvakter voldsutsatt

Trafikketaten i Oslo har anmeldt 54 saker der parkeringsvakter er blitt utsatt for vold de siste tre årene.