Naboer frykter kvikksølvutslipp

Naboer til Norgips i Svelvik reagerer sterkt på at bedriften har søkt om å kunne slippe ut ubegrensede mengder med kvikksølv i forbindelse med utvidelse av produksjonen.