– Ikke noe å lære av muslimene

Kjendispastor Egil Svartdahl har lite til overs for muslimenens nidkjærhet for det hellige.