Flere drukningsulykker i år enn i fjor

Ifølge Norsk Folkehjelp har 56 personer omkommet i drukningsulykker hittil i år. Det er 13 flere enn på samme tid i fjor.