UDI deler ut oppskrift på å få asyl

Utlendingsdirektoratet velger å offentliggjøre notater som beskrives som en «kokebok» i å få asyl i Norge, tross interne advarsler.