Mot enighet om pappaperm

Et forslag som innebærer at de første seks ukene av mammas fødselspermisjon vernes, kan samle et splittet Arbeiderparti.