Ungdommene merker ikke forskjell

Man skal kjenne hverandre veldig godt, for å vite hva folk tror på, mener disse ungdommene.