Enige om 25 milliarder

Aker Kværner og FMC Technologies har inngått en femårig rammekontrakt med Statoil verdt opp mot 25 milliarder kroner.