Vik fekk ja der Saltdal fekk nei

Vik kommune fekk i 2002 ja til å inngå rentebytteavtale. Saltdal kommune fekk i 2006 nei.