Ekstremvær truer strømnettet

Ekstremvær truer et alderstynget strømnett. Manglende utskifting og vedlikehold av strømnettet i Norge bekymrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).