Amfetamindom bekreftet i lagmannsretten

En 41 år gammel litauer er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i ni år og seks måneder for smugling av 14 kilo amfetamin.