- Hørte desperate rop om hjelp

Dekket av blod sto den 44 år gamle irakeren og ventet på politiet utenfor korttidshjemmet på Grefsen i Oslo.