Religionens mørke sider

Religioner må bøye seg for demokratiske spilleregler, siden demokratiet sikrer religionsfriheten, sier religionsviter Dag Øistein Endsjø.