Vil gi idrettslag momskompensasjon

Regjeringen går inn for å gi idrettslag en ny rammestyrt momskompensasjonsordning for anleggsinvesteringer.