Færre velger AFP

Andelen arbeidstakere som velger å gå av med avtalefestet pensjon (AFP), går ned. Det viser nye tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).