Ulovlig overvåking av folk i regjeringskvartalet

Politiet, domstoler og regjeringskvartalet i Oslo har drevet ulovlig kameraovervåking i flere år.