Islendinger kan velte svenskeraid

Storebrand ber om ni milliarder kroner til å kjøpe det svenske pensjons- og livselskapet SSP. Men islandske storaksjonærer kan stanse oppkjøpet.