Dømt for digital vold mot kvinne

En 41 år gammel mann fra Oslo er i Borgarting lagmannsrett dømt for vold, samt trusler via telefon og internett, mot sin ekssamboer.