- Vi sikret slik vi skulle

Selskapet som tegnet og prosjekterte ulykkesblokken, sier tomten ble sikret grundig mot ras.