Sjukehusprest og Sp-topp refsar Frp

– Ein bryt alle reglar for livet når ein vil overlate til den einskilde å bestemme over eigen død.