• FOTO: Illustasjon: Sweco, Rambøll

Slik kan Bergen reddes

Private aktører foreslår å tette Byfjorden med enorme mengder stein for å beskytte regionen når havet stiger.