Biskop Baasland søker avskjed

Ernst Baasland har søkt avskjed som biskop i Stavanger fra 15. juni neste år, opplyser biskopen og Bispemøtet i en pressemelding.